Hur ser fotsvamp ut?

Fotsvamp drabbar människor oavsett livsstil och ålder, men tillståndet är sällsynt bland barn så länge de är små. En uppskattning har gjorts som visar att 16 % av den vuxna befolkningen lider av fotsvamp. Här kommer några typexempel på hur fotsvamp kan se ut.

Fotsvamp bör behandlas så snart som möjligt.

Fotsvamp (Tinea Pedis)
Fotsvamp (Tinea Pedis)
Fotsvamp (Tinea Pedis)
Fotsvamp (Tinea Pedis)Fotsvamp (Tinea Pedis)
Fotsvamp (Tinea Pedis)
Fotsvamp (Tinea Pedis)
Fotsvamp (Tinea Pedis)